12/1 Barracks Lane, Mandurah WA 6210

3Beds
2Baths
2Cars